Theme
1:14pm August 1, 2014
1:13pm August 1, 2014
1:12pm August 1, 2014
kitesquotes:

"Sống độc thân không có nghĩa là bạn yếu kém đến mức chẳng có ai yêu, mà nó có nghĩa là bạn đang đủ mạnh mẽ để chờ đợi những gì bạn thật sự xứng đáng."
{Sưu Tầm}des by bearology@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Sống độc thân không có nghĩa là bạn yếu kém đến mức chẳng có ai yêu, mà nó có nghĩa là bạn đang đủ mạnh mẽ để chờ đợi những gì bạn thật sự xứng đáng."

{Sưu Tầm}
des by bearology@Kitesvn.com

3:15pm July 26, 2014

 Collage: kyuhae

Collage: kyuhae

3:15pm July 26, 2014
3:03pm July 26, 2014
"it’s ok, it’s love’ - insung ruffling kyungsoo’s hair 
2:49pm July 26, 2014
kyungsoo - ‘it’s ok,it’s love’ - the fan among the crowd 
2:44pm July 26, 2014

food52:

Olive oil and chocolate make the perfect pair.

The Best Ice Cream Sandwich You’ll Make This Summer, Step by Step

2:38pm July 26, 2014

sudotime:

The Lost Planet in Shanghai - Ending

11:11pm July 18, 2014
2:09am July 16, 2014
sunshine 
2:07am July 16, 2014
11:34am July 13, 2014
kitesquotes:

"Ngôi trường bạn học, danh phận bạn mang chẳng có nghĩa lý gì cả. Như một con cá dù sống ở nước đục hay trong… miễn là vẫn tiếp tục bơi tới trước, thì nó chắc chắn sẽ lột xác và trưởng thành."
{Koro-sensei - Ansatsu Kyoushitsu - MATSUI Yuusei}des by Tictactoe@Kitesvn.com
Kites Quotes

kitesquotes:

"Ngôi trường bạn học, danh phận bạn mang chẳng có nghĩa lý gì cả. Như một con cá dù sống ở nước đục hay trong… miễn là vẫn tiếp tục bơi tới trước, thì nó chắc chắn sẽ lột xác và trưởng thành."

{Koro-sensei - Ansatsu Kyoushitsu - MATSUI Yuusei}
des by Tictactoe@Kitesvn.com

Kites Quotes