Theme
11:26am September 1, 2014
11:24am September 1, 2014
11:23am September 1, 2014
11:23am September 1, 2014
11:22am September 1, 2014
kitesquotes:

"Các anh SJ nhà tôi rất là bạo lực, nói năng thì độc địa. Thường khi không phải ghi hình thì họ sẽ như thế đấy. Như gần đây chúng tôi tập luyện rồi ăn uống cùng nhau, khi nói chuyện rất ầm ĩ, còn tát nhau, không phải đùa đâu, có lần còn suýt cãi nhau luôn…nhưng mà, mối quan hệ đó phải là rất thân thiết mới có thể như thế.”{Super Junior’s Ryeowook}des by HinaNg@Kitesvn.com

kitesquotes:

"Các anh SJ nhà tôi rất là bạo lực, nói năng thì độc địa. Thường khi không phải ghi hình thì họ sẽ như thế đấy. Như gần đây chúng tôi tập luyện rồi ăn uống cùng nhau, khi nói chuyện rất ầm ĩ, còn tát nhau, không phải đùa đâu, có lần còn suýt cãi nhau luôn…nhưng mà, mối quan hệ đó phải là rất thân thiết mới có thể như thế.”

{Super Junior’s Ryeowook}
des by HinaNg@Kitesvn.com

11:41am August 31, 2014
kitesquotes:

"3 điều tui học được từ thời đi học: nhắn tin không cần nhìn, ngủ không ai biết và làm việc nhóm khi kiểm tra."
{Dịch: Shinmoney}des by rio-hirius@Kitesvn.com

kitesquotes:

"3 điều tui học được từ thời đi học: nhắn tin không cần nhìn, ngủ không ai biết và làm việc nhóm khi kiểm tra."

{Dịch: Shinmoney}
des by rio-hirius@Kitesvn.com

11:39am August 31, 2014

marcusandmax:

MAMACITA(아야야)  KYUHYUN SCENES
11:39am August 31, 2014

Super Junior - MAMACITA (Ayaya)

11:26am August 31, 2014

food52:

It’s DIY time.

Read More: The Best Foods to DIY on Food52

11:21am August 31, 2014
11:19am August 31, 2014
11:18am August 31, 2014
11:08am August 31, 2014